เกี่ยวกับเรา

สำนักงานซีดับเบิลยูเอส (สำนักงานฯ) จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ รวมกว่า 15 ปี โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) และจังหวัดสมุทรสาคร (เมือง)

สำนักงานฯ ให้บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี งานจดทะเบียนธุรกิจ และที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิชาชีพ โดยยึดหลัก ทำบัญชีถูกกฎหมาย ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จ่ายภาษีตรงเวลา เข้าใจธุรกิจ คิดราคาไม่แพง

เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจของท่าน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐเช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอันซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เพื่อลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่รู้ อันเป็นเหตุต้องชำระค่าปรับ รวมถึงช่วยลดเวลาเพื่อให้ท่านสามารถไปเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ด้านการทำงานภายใน สำนักงานฯ ใช้โปรแกรมบัญชี ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในการจัดทำบัญชีให้กับลูกค้า โดยให้คำแนะนำก่อนเริ่มงาน ตลอดจนทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด

ผู้บริหารสำนักงานและทีมงานทุกคน มีความพร้อมและยินดีส่งมอบความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้าทุกท่านตั้งแต่รายเล็ก เจ้าของคนเดียว จนถึงรายใหญ่ ดังนโยบายของบริษัท “อบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพงานบริการ”

สินค้าและบริการ

มีปัญหาเรื่องการทำบัญชี มีปัญหาเรื่องการยื่นภาษี มีปัญหาเรื่องเงินสมทบประกันสังคม ติดต่อเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจ หากเราช่วยท่านได้ เรายินดีให้บริการ

ให้คำแนะนำและบริการรับจัดทำบัญชีร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย ซื้อมาขายไป ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีทำครบทุกขั้นตอนทุกวันที่ 1-4 ของทุกเดือน ทางบริษัทจะนัดรับเอกสารบัญชีจากท่าน เพื่อนำมาจัดทำบัญชีประจำเดือนและนำส่งภาษีให้ทันเวลา

ทำบัญชีร้านอาหาร

 • รับทำบัญชีรายเดือน ทำบัญชีรายไตรมาส ทำบัญชีรายปี
 • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี สมุดบัญชีต่างๆ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบดุล และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
 • รับปิดงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

CWS บริการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีอย่างถูกต้องกับผู้ประกอบการ

งานจัดทำบัญชี

 • แนะนำจัดการ-จัดเก็บเอกสารทางการค้า ใบแจ้งหนี้ ใบอินวอยซ์ ใบกำกับภาษี VAT ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้-ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น
 • บริการแมสเซนเจอร์ วิ่งรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชีระหว่างลูกค้ากับสำนักงานบัญชี
 • บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และให้คำแนะนำกรณีเอกสารไม่ถูกต้องไม่สามารถลงบัญชีได้

 

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA

งานตรวจสอบบัญชี

 • รับตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชีบริษัท โดยทีมงานและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรง เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบละเอียดและความตรงต่อเวลา
 • รับปิดงบการเงินบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดนำส่ง กระทรวงพาณิชย์ กรม​สรรพากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ให้คำปรึกษาวางแผนภาษี บริการจัดทำและบริการยื่นชำระภาษีธุรกิจร้านค้า และนิติบุคคล

งานที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภธ.40
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และยื่น ภ.พ. 30, ภ.พ.36
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) และ จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91, 94
 • นำส่งเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

 

รับจ้างจดทะเบียนธุรกิจร้านค้า จดทะเบียนนิติบุคคล

งานจดทะเบียนธุรกิจ

 • รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนร้านค้า รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • จดทะเบียนเลิก นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ปิดบริษัทด่วน ปิดแบบถูกขั้นตอนตามกฎหมาย
 • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจดภาษี VAT นิติบุคคลที่กรมสรรพากรพร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสีย​ภาษี
 • รับจ้างขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

ติดต่อ

icon tel   081-414-4388

icon line  @cwsaccounting

       Qrcode_0

สำนักงานใหญ่ : 819/16 ม.12 (บางนา-ตราด กม.5) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

google   CWS Accounting

E-mail : cwsofficeacc@gmail.com

Website : https://www.cws-accounting.com/