สำนักงานบัญชี ซีดับเบิลยูเอส

จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีรวมกว่า 15 ปี โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ(บางพลี) และจังหวัดสมุทรสาคร(อำเภอเมือง)

“อบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพงานบริการ” 

งานจดทะเบียนธุรกิจ

  • จดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า  
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ประกันสังคม)

งานจดทะเบียนธุรกิจ

งานจัดทำบัญชี

  • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี
  • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54, ภธ.40
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย และยื่น ภ.พ. 30, ภ.พ.36

ทำบัญชี สมุทรปราการ

งานตรวจสอบบัญชี

  • รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
  • ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง 
  • เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบและความตรงต่อเวลา

ตรวจสอบบัญชี สมุทรปราการ

สำนักงานบัญชี ซีดับเบิลยูเอส (สำนักงานฯ)

สำนักงานฯ มีความพร้อมและยินดีส่งมอบความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้าทุกท่านตั้งแต่รายเล็ก เจ้าของคนเดียว จนถึงรายใหญ่ และที่สำคัญ ทำงานด้วยความซื่อตรงต่อลูกค้า ไว้ใจเราได้แน่นอน

 โทร. 081-414-4388

Line : @cwsaccounting

Qrcodeline

บริษัทรับทำบัญชี สมุทรปราการ

กลุ่มธุรกิจลูกค้า

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ธุรกิจพาณิชย์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ทำบัญชีธุรกิจรับเหมา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทำบัญชีให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทำบัญชีให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจทางการเงิน

ทำบัญชีให้ธุรกิจบริการทางการเงิน

ธุรกิจทางการแพทย์

ทำบัญชีให้ธุรกิจทางการแพทย์

ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ทำบัญชีให้ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ธุรกิจแม่ค้าออนไลน์

ทำบัญชีให้คนขายออนไลน์